ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபாலா சமஸ்தானம், ஸ்ரீமத் ஔஷத லலிதா மஹா திரிபுரசுந்தரி ஸ்ரீ சக்ரராஜ சபைFestivals
Vilambi Year Festivals

Chakra

 

Chakra
  NITHYA KALA POOJA

  MONTHLY FESTIVALS

  • Shivarathri Pooja
  • Pournami Pooja

  YEARLY FESTIVALS

  • Sri Varahi (Ashada) Navarathri
  • Sri Saradha Navarathri
  • Sri Raja Mathangi Navarathri
  • Vasantha (Maha) Navarathri
  • Maha Shivarathri Festival
  • Chitra Pournami Festival
  • Thai Amavasai Pushpanjali Festival