ஸ்ரீபீடம் ஸ்ரீபாலா சமஸ்தானம், ஸ்ரீமத் ஔஷத லலிதா மஹா திரிபுரசுந்தரி ஸ்ரீ சக்ரராஜ சபைDeities
Chakra

Sri Bala Tripurasundari

Chakra

Sri Maha Taruni Tripurasundari

Chakra

Sri Oushadha Lalitha Maha Tripurasundari

Chakra

Asathiya Sri Chakram & Mahameru

 

 

Chakra

Sri Maha Varahi Devi

Chakra

Sri Raja Mathangi Devi

Chakra

Sri Maha SadhaSiva Lingam

Chakra

Other Deities